Makaleler Tüm Makaleler
Tüm Makaleler
Acı ve Sanat

Bu yazı, öncelikle ‘acı’nın kökenini, felsefe ve psikolojideki yerini inceler; bireysel acının sanatçının yaratma sürecindeki rolünü irdeler. Bu sebeple Sanat Tarihi’ndeki büyük bunalımların ve yıkımların yaşandığı dönemler ve belirli sanatçılar, psikolojik ve sosyolojik bir bakış açısıyla yeniden ele alınır.

Yazar: Yrd. Doç. Cemile Kaptan • Eklenme Tarihi: 01.12.2014 23:36:17 • Görüntüleme: 10.193

Ad ve Yorum

Yalnız sorunların değil, kimi zaman yanıtların da karşılığını bulmakta enikonu güçlük çekeriz; unutulmuş ya da var olmayan sorulara verilmiş yanıtlardır bunlar. Bu bağlamda, başlığın herhangi bir sanat yapıtı için ne ölçüde bağlayıcı nitelik taşıdığı sorusunu birlikte irdelemeye çalışalım.

Yazar: Mehmet Ergüven • Eklenme Tarihi: 28.01.2010 02:11:02 • Görüntüleme: 5.751

Adnan Turani (1925-2016)

Avrupa’daki eğitimi sırasında non-figüratif bir anlayışa yönelen sanatçının üzerinde, Almanya’da devam ettiği atölyelerin etkisi olmuştur.1970leri başlarına kadar süren soyut dönemi, daha sonraki deneyimlerini ve araştırmalarını biçimleyici olması bakımından önem taşımaktadır.Özellikle renk sorunlarının çözümüne ilişkin ilk belirleyici referansların oluşumunda anayolu çizmiştir.

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 25.09.2005 23:16:26 • Görüntüleme: 10.351

Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat

Theodor Adorno, kültür endüstrisi düşüncesinde sanatı ‘sığınak’ olarak görmüş, sanatın kitle kültürünün etkilerini azaltma ve onun işleyişinin dışında kalması gerektiğini önermiştir. Guy Debord, “gösteri toplumu” düşüncesiyle her şeyin bir gösteriye dönüştüğünü ve sanatsal ifadenin kişisel bir deneyim olarak insanlara ‘durumlar’ yaşatacağını düşünmüştür...

Yazar: Yrd. Doç. Engin Ümer • Eklenme Tarihi: 29.12.2016 18:21:20 • Görüntüleme: 5.645

Ahmet Güneştekin’in Eserlerinde "Otantik Arkaizm"

Resimde derinlikten yüzeye geçişin aşamaları, Batı’nın modernizmi irdeleyici bir bakışla ele aldığı kübizmden kaynaklanıyor, ancak o akımın getirdiği yorum biçimiyle sınırlı kalmıyor...

Yazar: Prof. Dr. Kaya Özsezgin • Eklenme Tarihi: 17.04.2014 12:02:41 • Görüntüleme: 5.688

Ahmet Selim Teymur (1923-1985)

Hâkim- Müzisyen- Yazar(Trabzon 1923- Trabzon1985)

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 10.09.2008 11:35:29 • Görüntüleme: 4.766

Ahmet Yeşil (1954-)

1954 yılında Mersin` de doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini aynı ilde gördü. 1972 yılında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüme yeteneğini kaybetti.

Yazar: Ahmet Yeşil • Eklenme Tarihi: 19.03.2005 14:05:57 • Görüntüleme: 5.905

Akademinin 120. Yılı

(3 Mart 2003) Akademi’nin 120. kuruluş yıldönümü kutlanıyor. 49 yıllık Akademili olmakla gurur duyuyorum. Akademi`de asistan olduğumdan bu yana da tam 40 yıl geçti.

Yazar: Prof. Devrim Erbil / 03/03/2003 İstanbul • Eklenme Tarihi: 20.01.2005 20:08:43 • Görüntüleme: 5.147

Aktütün Bize Ne Anlatıyor - 4

Türkiye, terör konusunda da, ekonomide de son kozlarını oynamaktadır. Türkiye, yüz yıl sonra yeniden, tarihî bir dönemece girmiştir ve bu süreç daha öncekiler gibi sıradan yöntemlerle atlatılamaz.

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 08.10.2008 14:10:48 • Görüntüleme: 4.905

Aktütün Bize Ne Anlatıyor - 1

Hep dedik, yine diyoruz: Teröristi dağda arayan zihniyetin bir sonucudur bu. Terörle değil de teröristle mücadele etmenin bedelidir bu. Kim yapıyor bu hatayı? Yanlışı nerede yapıyoruz? Yanlış mı yapıyoruz?

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 05.10.2008 01:05:15 • Görüntüleme: 4.729

Aktütün Bize Ne Anlatıyor - 2

Olay gecesi, TV haberlerini izliyoruz. Uzun süredir tekrar eden ama artık iyice kuşku uyandırmaya başlayan bir medya söylemi var: “terör örgütünün çirkin yüzü”. Demek ki bu örgütün bir de güzel yüzü var(!).

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 06.10.2008 03:45:24 • Görüntüleme: 4.558

Aktütün Bize Ne Anlatıyor - 3

Gerçekten de Aktütün Karakolu’nun halâ korunamaması ilginçtir fakat bırakın Türk Ordusu’nu dünyanın en sıradan ordusu bile böyle bir hataya düşmeyecek kadar olgundur. Mesele, hükümetlerin ve medyanın baskılarından bir an olsun kurtulabilmektedir. Asker, o anı beklemektedir.

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 07.10.2008 18:29:44 • Görüntüleme: 4.551

Albert Camus’nun Ölümü Üzerine

Altı ay önce, dün bile, "Ne yapacak?" diye soruluyordu. Saygı duymak gereken karşıtlıklarla yaralanmış bir halde, geçici bir süre için sessizliği seçmişti. Ama, ağır ağır geçen ve seçtiğine bağlı kalan ender insanlardan olduğu için, sessizliğin sonu beklenebilirdi.

Yazar: Jean Paul Sartre • Eklenme Tarihi: 06.10.2006 01:09:15 • Görüntüleme: 5.346

Albert Camus’nün Caligula’sında Yaşam Ölüm Diyalektiği

İnsan yaşamının trajik olgusu olan ölüm, varolmanın zorunlu bir koşuludur. Ölümün varoluşsal gerçekliği, insana geçici ve kısa olan varlığını hatırlatmaktadır. Albert Camus, yapıtlarında bir yandan yaşamın anlamsızlığını vurgularken diğer yandan ölüme karşı başkaldırıyı işlemiştir.

Yazar: Ümran Türkyılmaz • Eklenme Tarihi: 28.07.2015 15:52:13 • Görüntüleme: 4.904

Alberto Giacometti (1901-1966)

1935 - 1945 yılları arasında Giacometti’nin sanat yaşamında iki bölüm görülür: 1935-40 yılları arasında mo­delden esinlenerek, 1940-45 yıllarında ise hayal gücüyle yapıtlar verdi. Aynı yıllarda modem realist Balthus, Gruber ve Derain’le de arkadaşlık kurdu.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 08.03.2015 15:31:50 • Görüntüleme: 4.352