. . .
Sanat Teorisi
  Ana sayfa >> Makaleler >> Tüm Makaleler

Tüm Makaleler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bahar ve Kelebekler Yazdır twitter facebook

Yazar: Ömer Seyfettin / (Genç Kalemler dergisi, c:II, 1326/1911, sayı: 26) • Eklenme Tarihi: 14.03.2005 01:33:24 • Görüntüleme: 2.800
Küçük salonun fes renginde kalın, ağır perdeli penceresinden dışarı muhteşem, parlak bir suluboya levhası gibi görünüyordu. Saf mavi bir sema...

Balthus (1908-2001) Yazdır twitter facebook

Yazar: Radikal-21/02/2001-H. Bülent Kahraman • Eklenme Tarihi: 25.02.2005 20:11:57 • Görüntüleme: 2.904
Balthus, 29 Şubat 1908 tarihinde bir sanatçı ailenin çocuğu olarak Paris’te doğdu. Balthus’un ilk yayınlanmış çalışması, Mitsou adlı kaybolan kedisiyle ilgili 40 çizimden oluşan bir koleksiyondu.

Barok Dönem Cenovalı Heykeltraşlar Yazdır twitter facebook

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 09.01.2011 01:14:58 • Görüntüleme: 5.545
Barok Üslup, heykel uygulamalarında hareketin görüntüsünden uzaklaşıp yaşayan hareketin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Barok Üslup eğemenliğinde yapılan heykellerde yaşayan hareketin ortaya çıkmasını sağlayan iki temel özellik vardır; bunlardan ilki “açık form” anlayışıdır. İkincisi ise, hem figür biçimlenmesinde hem de diğer unsurların biçimlenmesinde temel oluşturan S ve C kıvrımlarıdır.

Barok Dönem Cenovalı Ressamlar Yazdır twitter facebook

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 06.07.2005 23:49:49 • Görüntüleme: 22.740
İtalya’nın kuzey batısında, liman kenti olan Cenova (İ.Ö.218) Romalılar döneminden itibaren önemli bir merkez olarak tarih içinde yer almıştır. Cenova aynı zamanda İtalya’nın Orta Avrupa’ya açılan kapısı durumundadır. Roma’da gelişen Barok üslup, ana kaynağını dinsel yenileşmeden ve Rönesans sanatçıları arasındaki klasiğe karşı gelişen tepkiden bulmuştur.

Basının Kurnaz Tavrı Yazdır twitter facebook

Yazar: Doğu Perinçek • Eklenme Tarihi: 31.03.2007 10:43:33 • Görüntüleme: 1.970
Türk milliyetçiliğini iflah olmaz ilan etmek, ancak emperyalizm cephesinden yapılabilecek bir iştir ve bugün daha da anlamlıdır. Bu başlıklar ve haberler, tarihi yeniden yazamamış, Türk milliyetçiliği ile Ermeni milliyetçiliğini eşitleyememiştir

Batı Resim Sanatında Yıkanma Teması Yazdır twitter facebook

Yazar: Solmaz Bunulday • Eklenme Tarihi: 31.01.2010 13:18:05 • Görüntüleme: 5.125
İlk çağlarda suların tanrısal özellik taşıyan birer varlık olarak kabul edildiği uygarlıkların var olduğunu bİliyoruz. Bu dönemde "su" hem temizleyen, arındıran hem de başlangıç ve son noktası olarak kabul edilendi.

Batı resminin özelliklerinin Osmanlı’ya girişi Yazdır twitter facebook

Yazar: Nalan Yılmaz • Eklenme Tarihi: 24.05.2005 15:44:17 • Görüntüleme: 4.879
Osmanlı İmparatorluğunun Batı’ya açıldığı,Avrupa ülkeleri ile siyasal ve ekonomik ilişkiler içinde olduğu 18.yüzyılda Batı resminin özellikleri de Osmanlı’ya girmeye başlamıştı. Lale Devri ile birlikte saraya pek çok Batı eşyası giriyordu

Batıda Heykelcilik Yazdır twitter facebook

Yazar: Bilinmiyor • Eklenme Tarihi: 17.02.2009 21:19:08 • Görüntüleme: 3.219
Ege uygarlığı, Ege Denizini çevreleyen bölgede İO y. 3500`den İÖ y. 1000`e değin süren tarihöncesi Tunç Çağı kültürlerinin genel adıdır. Girit`teki Minos kültürünü, Kyklad Adalanndaki Kyklad kültürünü ve Yunanistan anakarasındaki Hela-dik kültürü içerir. Bu üç kültürün her biri de İlk, Orta ve Son Tunç çağlan olarak sınıf-landınlabilir.

Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri Yazdır twitter facebook

Yazar: Prof. Dr. Deniz Bayav • Eklenme Tarihi: 22.02.2017 18:05:06 • Görüntüleme: 4.030
Çallı Kuşağı, bilinen bir diğer adıyla 1914 Kuşağı; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sanat hayatına atılan sanatçılardan oluşur. Bu sanatçılar yıkılan bir imparatorluğun ardından her anlamda yeniden inşa edilen Cumhuriyetin, resim alanının gelişiminde ve değişimde önemli görevler üstlenmişlerdir. Dönemin zorluklarına rağmen üreten sanatçılar kendilerini geliştirmek üzere batıya gitmişler ve yurt dışı sanat eğitimini deneyimlemişlerdir...

Bavulları hep toplu durmalı insanın... Yazdır twitter facebook

Yazar: Can Dündar • Eklenme Tarihi: 22.02.2005 00:15:18 • Görüntüleme: 2.678
Bavulları hep toplu durmalı insanın... Bir gün telefonların hiç çalmayabileceği hesaplanmalı...

Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Yazdır twitter facebook

Yazar: Bilinmiyor • Eklenme Tarihi: 23.02.2006 11:37:58 • Görüntüleme: 3.914
ressam,şair,yazar...Batı sanatı en kapsamlı araştıran Türk ressamı...Doğu sanatına hak ettiği kıymeti veren ilk Türk sanatçısı...

Benedetto Croce’de Estetik’in Bir Bilgi Problemi Olarak Temellendirilmesi Yazdır twitter facebook

Yazar: İsmail Tunalı • Eklenme Tarihi: 30.08.2006 20:35:13 • Görüntüleme: 3.324
Estetik fenomeni, ya da sanat fenomenini oldum olası bir bilgi problemi olarak ele alan düşünürlere rastlanır. Bunlara göre, este­tik ya da sanat olayı insan ile nesneler dünyası arasında meydana gelen bir tür bilgi olaydır.

Bilimsel Sanat / Sanatsal Bilim Yazdır twitter facebook

Yazar: Dr. Sibel Kılıç • Eklenme Tarihi: 29.04.2014 12:09:40 • Görüntüleme: 3.788
Bilim ve sanatın, “iki içinde bir, bir içinde iki” (Yin-Yang) döngüsel yapı oluşumu içerisinde, birbirlerinin tabiatlarına, ağırlıklı olarak tam bağımlı yapılarının ortaya konmak istendiği bu çalışma, mevcut kültür teorilerinin kritiği üzerine şekillenmektedir. Geleneksel kültür teorilerinde, bilim ve sanat çoğunlukla, yapısal ve kuramsal olarak, bağımsız bir şekilde açıklanmaktaysa da, bu iki disiplinin, birbirlerinin doğal yapıları içerisinde önemli ölçüde mevcudiyetleri söz konusudur.

Bir Bayram Günü Yazdır twitter facebook

Yazar: Derya Uzun • Eklenme Tarihi: 20.12.2007 16:36:09 • Görüntüleme: 2.255
Bir bayram günü daha başladı....

Bir Garrip Soruşturma Yazdır twitter facebook

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 27.09.2008 23:29:08 • Görüntüleme: 2.084
Karar…Adı geçen sanıklar, bahsedilen eylemleri gerçekleştirerek sömürüye, gericiliğe, zulme ve haksızlığa karşı koymak, özgür bir ülke için mücadele etmek, sermayenin değil Hakk’ın yanında olmak ve en önemlisi de ülkelerini karşılıksız sevmek suçundan…

Sayfalar:

<< 1 2 >>

Ana sayfa | Makaleler

Aç

Haftanın Yazısı: Orhan Pamuk’un Beyaz Kale Romanında Ayna Oyunları

EN İYİ MAKALELERrss

Makaleler bölümündeki en iyi 5 içerik.
Eser Analiz Yöntemleri
Sanat olgusunun varlığını kavramanın en doğru yolu, sanat eserini çözümlemekte yatmaktadır. Bu konuya karşı XX.yüzyıl başlarında ilgi uyanmaya başlamış ve 1915 yılında Heinrich Wölfflin ve sonrasında Erwin Panofsky ...
Türk Resminde Kurtuluş Savaşı Teması
Sanatın toplumsal yapılara, bağlı gelişmesiyle, sanatçının yaratımını politik, ekonomik, kültürel şartlara uyumlu bir tavırla gerçekleştirmesi özdeştir. Bu arada tarihî sürecin hiçbir döneminde varlığı inkâr edileme...
Sokrates ve Felsefesi
M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı düşünür. Platon’un hocası olan Sokrates, yazılı hiçbir şey bırakmamış, tüm zamanını özellikle gençlerle felsefe tartışarak geçirmiştir. Görüşleri, tartışmaları...
Altın Oran
“Altın oran kavramı ve bu kavramın gizemi nedir?” diye düşündüğünüz olmuştur. Belki de bu kavramı ilk defa duymuşsunuzdur. Peki, nedir altın oran, nereden çıkmıştır, pratik hayatta kullanımı var mıdır? Doğada rastla...
Modernizm ve Sanat Akımlarından Notlar
1750’lerden 1890’lara kadar süren ilk sanayi devrimi ardından, 2. Sanayi Devri 1896’larda başlayıp 1928’e kadar sürmüştür. Dünya devletleri, bu olayların ardından hızla ilerleme kaydetmiştir....

SON 5 MAKALErss

Orhan Pamuk’un Beyaz Kale Romanında Ayna Oyunları
Genelde ayna varlıkların görüntüsünü yansıtan ya da süs olarak kullanılan eşyalardan biri olarak düşünülür. Aynanın en önemli fonksiyonlardan biri; kişinin kimliğini bulmasını ve duygusal kişiliğini yaratmasını sağl...
Sanat, Sanatçı, Sanat Eseri ve Ahlak
Günümüzde üzerinde en çok konuşulan mevzulardan birisi de sanat veya sanatçı konusudur. Düzeysiz ve niteliksiz birçok insana "sanatçı" ve bunların ortaya koydukları şeylere de "sanat" denildiği g...
Birey ve Toplum İçin Sanat Eğitiminin Gerekliliği
Bu araştırmada birey ve toplum için genel eğitim bütünlüğü içerisinde sanat eğitiminin neden gerekli olduğunu vurgulanmak amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, genel tarama modeli çerçevesinde literatür ta...
Dijital Sanat
Elektronik ortamda üretilen sanat olarak kısaca tanımlanabilen dijital sanat, çağdaş bilgiyi, bakışı ve bilinci, teknolojiye ilişkin kuramlar ve kavramlarla değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Birden fazla sanatsal b...
Bir Sanatsal İfade Aracı Olarak Dijital Oyunlar
Kasım 2012’de New York Modern Sanatlar Müzesi’nin resmi sitesinde dijital oyunlardan oluşan bir koleksiyonunu müzede sergileneceği duyuruldu. Sanat eleştirmeni Jonathan Jones duyuruya katılımcı doğaları gereği oyunl...

Navigasyon

Galeri
Üye/Ziyater
  • . Aktif üye sayısı (0)
  • . Aktif ziyaretçiler (14)
  • . Kayıtlı üye sayısı (1147)
  • . Yeni Üyelik
Açılış sayfası yap Sayfa basina git