. . .
Sanat Teorisi
  Ana sayfa >> Makaleler >> Tüm Makaleler

Tüm Makaleler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Takipçilik Üzerine Deneme Yazdır twitter facebook

Yazar: Enis Batur • Eklenme Tarihi: 05.02.2014 17:23:13 • Görüntüleme: 1.606
İşimiz yada kendimiz için hep bir şeylerin takipçiliğini yapıp duruyoruz. ‘Yapma’ ve bir gün gerçekten ‘durma’ arasında geçen takipçiliğin serüveni üzerine…

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlılarda “Felsefe” Yazdır twitter facebook

Yazar: Gencbilim • Eklenme Tarihi: 04.04.2005 18:01:00 • Görüntüleme: 3.488
Biz, bu makalede, adından da anlaşılacağı üzere, Tanzimat`tan Cumhuriyet`e kadar olan dönemde, Osmanlılar`daki felsefî faaliyetleri söz konusu edeceğiz.

Tarihiyle, Anılarıyla Kentim; İzmirim Yazdır twitter facebook

Yazar: Derya Uzun • Eklenme Tarihi: 15.11.2007 20:04:59 • Görüntüleme: 2.022
İzmir kenti için, bir çok üstadımın ve pek çok saygıdeğer büyüğümün söyledikleri üzerine benim söyleyebileceğim neler kaldı bilemiyorum ama genç bir sanat tarihçisi olarak, naçizane birkaç aktarımım olacak …

Tasarım ve Teknoloji Olguları Bağlamında “Avatar” Filminin Çözümlemesi Yazdır twitter facebook

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Okan Ormanlı • Eklenme Tarihi: 25.03.2014 01:05:39 • Görüntüleme: 2.410
Sinema filmleri belirli bir tasarım aşamasından geçerken, teknolojiyle de bire bir bağlantılı olan sanat eserleridir. Birçok kişinin aynı anda ya da farklı zamanlarda görev aldığı, çalıştığı kolektif bir sanat olan sinema matematiksel bir biçimde tasarlanmaktadır...

Tek Sesli Şiirden Çok Sesli Şiire Yazdır twitter facebook

Yazar: Edip Cansever • Eklenme Tarihi: 27.11.2005 02:55:08 • Görüntüleme: 2.040
Mısra işlevini yitirdi; şiiri şiir yapan bir birim olarak yürürlükten kalktı. Eski rahatlığını, o sessiz, kıpırtısız düzenindeki rahatlığını boşuna arıyor şimdi.

Tevfik Fikret (1867-1915) Yazdır twitter facebook

Yazar: Bilinmiyor • Eklenme Tarihi: 02.01.2006 01:45:08 • Görüntüleme: 4.803
24 Aralık 1867`de İstanbul`da doğdu. Asıl adı Mehmet Tevfik`tir...

Thales ve Felsefesi Yazdır twitter facebook

Yazar: Hakan • Eklenme Tarihi: 09.11.2005 19:29:55 • Görüntüleme: 3.933
Batı Felsefesinin ilk filozofu. .Ö. 6. Yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Thales`te, felsefe bakımından önem taşiyan husus, onun `Neyin var olduğu`, `Neyin gerçek olduğu` ya da `Neyin gerçekten var olduğu` sorusu üzerinde düşünmüş olmasından kaynaklanır.

Turan Aksoy (1964-) Yazdır twitter facebook

Yazar: Turan Aksoy • Eklenme Tarihi: 25.02.2005 19:16:51 • Görüntüleme: 5.119
1964 Aşutka`da doğdu. 1986 Gazi Üniversitesi Resim-İş eğitimi bölümünü bitirdi, 1987 Hacettepe Üniversitesi GSF Resim bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 1996 doktora, University of Central England, 1999 doçentlik ünvanı aldı, 2001 Hacettepe Üniversitesinde öğretim üteliğine atandı, 2002 Yeditepe Üniversitesinde öğretim üyeliğine atandı.

Turan Erol (1928-) Yazdır twitter facebook

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 09.10.2005 23:21:03 • Görüntüleme: 5.469
Turan Erol 50 yılı aşkın yaratma süreci içerisinde yoğun bir çeşitlilik sergilemiştir. Bu çeşitlilik geometrik temelden, soyut dışavurumcu tavıra, portreden peyzaja kadar doğa gerçekliğine uzanan bir yelpazeye sahiptir.

Türk Heykel Sanatı Yazdır twitter facebook

Yazar: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı • Eklenme Tarihi: 11.04.2006 00:53:02 • Görüntüleme: 4.024
Heykel ya da yontu çeşitli gereçler kullanarak üçboyutlu düzenlemeler yapma, bu yolla yaratılan estetik değerler aracılığıyla da duygu ve düşünceleri iletme sanatıdır. Oluşturulan üçboyutlu yapıt soyut ya da somut olguları canlandırıyor olabilir, betimleyici ya da süsleyici nitelik taşıyabilir.Heykel çok eskiçağlardan beri herhangi bir kişi ya da olayın anısını yaşatmak amacıyla da kullanılmıştır

Türk Müziğindeki ‘Gizli’ Erkeklik Yazdır twitter facebook

Yazar: Gönül Paçacı • Eklenme Tarihi: 21.02.2014 22:20:08 • Görüntüleme: 1.679
Eski müziğimiz, mensuplarının, kendini ifade etme değil, edememe aracı. Yeniden ve geçici varoluş yaşadığı bir sublimasyon

Türk Resim Sanatı Yazdır twitter facebook

Yazar: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı • Eklenme Tarihi: 11.04.2006 00:50:23 • Görüntüleme: 5.092
İnsanların en eski çağlardan beri kullandıkları bu anlatım aracı Türkler tarafından da kullanılmıştır. Orta Asya`nın bozkırlarında yaşayan Türk boylarının, ele aldığı konulardan dolayı "hayvan üslubu" olarak adlandırılan resimler yaptığı bilinmektedir.

Türk Resminde Kurtuluş Savaşı Teması Yazdır twitter facebook

Yazar: Doç. Dr. Ümran Bulut • Eklenme Tarihi: 13.09.2005 20:03:07 • Görüntüleme: 31.854
Sanatın toplumsal yapılara, bağlı gelişmesiyle, sanatçının yaratımını politik, ekonomik, kültürel şartlara uyumlu bir tavırla gerçekleştirmesi özdeştir. Bu arada tarihî sürecin hiçbir döneminde varlığı inkâr edilemez olan savaşlar, tüm ulusların sanatında yer almış genel bir konu olduğu kadar, tüm sanatçılarca aynı duyguların yorumlandığı ortak bir dili barındırır.

Türk Resminin Sorunları Üzerine Bir Deneme Yazdır twitter facebook

Yazar: Dr. Alaybey Karoğlu • Eklenme Tarihi: 08.10.2006 18:50:41 • Görüntüleme: 3.913
Bu çalışmada batı tarzı yağlı boya resim tekniğinin Türk kültür ve sanat dünyasına girmeye başlaması ile birlikte sanat alanındaki çalışmaların yakın döneme kadar izlenen örnekleri ana hatları incelenmiştir.Konu ile ilgili uzman,sanatçı ve eleştirmen görüşleri sistematik bir şekilde ele alınmış sanatın ve sanatçının karşılaştığı temel sorular saptanarak değerlendirilmiştir.

Sayfalar:

<< 1 2 >>

Ana sayfa | Makaleler

Aç

Haftanın Yazısı: Orhan Pamuk’un Beyaz Kale Romanında Ayna Oyunları

EN İYİ MAKALELERrss

Makaleler bölümündeki en iyi 5 içerik.
Eser Analiz Yöntemleri
Sanat olgusunun varlığını kavramanın en doğru yolu, sanat eserini çözümlemekte yatmaktadır. Bu konuya karşı XX.yüzyıl başlarında ilgi uyanmaya başlamış ve 1915 yılında Heinrich Wölfflin ve sonrasında Erwin Panofsky ...
Türk Resminde Kurtuluş Savaşı Teması
Sanatın toplumsal yapılara, bağlı gelişmesiyle, sanatçının yaratımını politik, ekonomik, kültürel şartlara uyumlu bir tavırla gerçekleştirmesi özdeştir. Bu arada tarihî sürecin hiçbir döneminde varlığı inkâr edileme...
Sokrates ve Felsefesi
M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı düşünür. Platon’un hocası olan Sokrates, yazılı hiçbir şey bırakmamış, tüm zamanını özellikle gençlerle felsefe tartışarak geçirmiştir. Görüşleri, tartışmaları...
Altın Oran
“Altın oran kavramı ve bu kavramın gizemi nedir?” diye düşündüğünüz olmuştur. Belki de bu kavramı ilk defa duymuşsunuzdur. Peki, nedir altın oran, nereden çıkmıştır, pratik hayatta kullanımı var mıdır? Doğada rastla...
Modernizm ve Sanat Akımlarından Notlar
1750’lerden 1890’lara kadar süren ilk sanayi devrimi ardından, 2. Sanayi Devri 1896’larda başlayıp 1928’e kadar sürmüştür. Dünya devletleri, bu olayların ardından hızla ilerleme kaydetmiştir....

SON 5 MAKALErss

Orhan Pamuk’un Beyaz Kale Romanında Ayna Oyunları
Genelde ayna varlıkların görüntüsünü yansıtan ya da süs olarak kullanılan eşyalardan biri olarak düşünülür. Aynanın en önemli fonksiyonlardan biri; kişinin kimliğini bulmasını ve duygusal kişiliğini yaratmasını sağl...
Sanat, Sanatçı, Sanat Eseri ve Ahlak
Günümüzde üzerinde en çok konuşulan mevzulardan birisi de sanat veya sanatçı konusudur. Düzeysiz ve niteliksiz birçok insana "sanatçı" ve bunların ortaya koydukları şeylere de "sanat" denildiği g...
Birey ve Toplum İçin Sanat Eğitiminin Gerekliliği
Bu araştırmada birey ve toplum için genel eğitim bütünlüğü içerisinde sanat eğitiminin neden gerekli olduğunu vurgulanmak amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, genel tarama modeli çerçevesinde literatür ta...
Dijital Sanat
Elektronik ortamda üretilen sanat olarak kısaca tanımlanabilen dijital sanat, çağdaş bilgiyi, bakışı ve bilinci, teknolojiye ilişkin kuramlar ve kavramlarla değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Birden fazla sanatsal b...
Bir Sanatsal İfade Aracı Olarak Dijital Oyunlar
Kasım 2012’de New York Modern Sanatlar Müzesi’nin resmi sitesinde dijital oyunlardan oluşan bir koleksiyonunu müzede sergileneceği duyuruldu. Sanat eleştirmeni Jonathan Jones duyuruya katılımcı doğaları gereği oyunl...

Navigasyon

Galeri
Üye/Ziyater
  • . Aktif üye sayısı (0)
  • . Aktif ziyaretçiler (12)
  • . Kayıtlı üye sayısı (1147)
  • . Yeni Üyelik
Açılış sayfası yap Sayfa basina git