. . .
Sanat Teorisi
  Ana sayfa >> Makaleler >> Tüm Makaleler

Tüm Makaleler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yaratıcılığın Kavramlar ve Tanım Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: bayramov • Eklenme Tarihi: 24.07.2005 18:52:38 • Görüntüleme: 3.972
Yaratıcılık kavramının Batı dillerindeki karşılığı “kreativitaet, creativity”dir. Latince “creare” kelimesinden gelir. Bu kelime, “doğurmak, yaratmak, meydana getirmek” anlamındadır (SAN, 1985).

Yaratıcılığın Tanımı Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: bayramov • Eklenme Tarihi: 24.07.2005 18:46:44 • Görüntüleme: 4.187
Yaratıcılık kelimesi pek fazla kullanılan bir kelime değildir. Bununla birlikte, buluş, icat, yenilik, özgünlük vb. gibi kelimelerin daha çok kullanılması, yaratıcılık kavramını tam ifade edememektedir. Bu kelimeyi daha dikkatli kullanmamızda üç sebep olduğu söylenebilir:

Yaratıcılık ve Zekâ Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: bayramov • Eklenme Tarihi: 24.07.2005 18:59:09 • Görüntüleme: 3.850
Hep şu sorular sorulmuş ya da sorulmaktadır: Yaratıcılığın zekâ ile özellikle ilişkisi nedir? Kişi zekâya sahip olmadan yaratıcı olabilir mi? Kişi, yaratıcılıkla hiç ilgisi olmayan yüksek bir zekâ seviyesi gösterebilir mi?

Yaratma Eylemi Nedir? Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Gilles Deleuze • Eklenme Tarihi: 07.03.2008 14:59:02 • Görüntüleme: 2.158
Bu metin Gilles DELEUZE`ün Paris`teki FEMİS Sinema okulu öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmanın çevirisidir. Bu çeviri, konuşmanın Chaos Media tarafından yapılan video kaydından Ulus Baker tarafından çevirilmiştir.

Yaşar Kemal`in Anasüdü Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Dr. Doğu Perinçek • Eklenme Tarihi: 12.11.2006 01:33:52 • Görüntüleme: 3.315
Nobel’e heves etmek Koca Yaşar’a yakışmadı. Yaşar Kemal’e Nobel’i vermediler, vermezler. Çünkü Yaşar Kemal köklerinden koparılamaz. Kırk romandır onu o köklere bağlayan. Yaşar Kemal, o kadar bizdendir ki, Onu kendilerinden yapmayı düşünememişlerdir bile. Nobel, sahibini bulmuştur.

Yeni Bir Binyılın Eşiğinde Sanat ve Yaratıcılık Eğitimi Üzerine Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Rıfat Şahiner • Eklenme Tarihi: 21.04.2014 11:26:40 • Görüntüleme: 1.408
21.yüzyılın henüz başındayken, yeryüzündeki siyasal ve ekonomik düzenden, kültürel taleplere, iletişimsel akıştan, sanata dek hemen herşey köklü bir değişim içerisinde. Aslında bu süreç neredeyse son elli yıldır ağırlığı giderek hissedilen kapitalist yapılanmanın bir ürünü gibi duruyor.

Yığınakta Yapılan Hata… Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Bülent Esinoğlu • Eklenme Tarihi: 20.01.2009 23:40:11 • Görüntüleme: 1.482
İşte yığınakta ki hata buradadır.

Batı Türk Ordusunu Türk halkına karşı kullanamadığı için Türk ordusuna saldırmaktadır. Yani kendi siyasi ve ekonomik amacı (stratejisi) doğrultusunda kullanmak istemektedir.

Yönetim Düzenleriyle Sanat Yapıtı Arasındaki İlişki Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Adnan Turani • Eklenme Tarihi: 22.01.2010 23:53:31 • Görüntüleme: 2.311
İnsanlığın prehistoryadan bu yana meydana getirdiği topluluklarla, bıraktığı yapıtları inceleyen çalışmalar yapılmıştır. Burada ise, belirli yönetim düzenleri içinde yaratılan yapıtların sınıflandırılmasıyla ortaya çıkan yasa geçerliliğinde kimi esasların, ele alman konunun açıklığa kavuşturulmasında büyük payı olduğu gözlemlenmiştir.

Yunus Emre (1238-1320) Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Bilinmiyor • Eklenme Tarihi: 09.03.2005 23:34:51 • Görüntüleme: 5.407
Türk, şair. Anadolu`da tasavvuf akımının ve Türkçe şiirin öncüsüdür. İnsan sevgisine dayanan bir görüşü geliştirmiştir.

Yürekteki Kuş Yazdır Google+ twitter facebook

Yazar: Hüzeyme Yeşim Koçak • Eklenme Tarihi: 09.02.2005 17:10:39 • Görüntüleme: 2.810
YÜREKTEKİ KUŞ

-TÜRK EDEBİYATI VAKFI 2000 YILI ÖMER SEYFEDDİN HİKÂYE YARIŞMASI ÖDÜLÜ-

Ana sayfa | Makaleler

Aç

Haftanın Yazısı: CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat

EN İYİ MAKALELERrss

Makaleler bölümündeki en iyi 5 içerik.
Eser Analiz Yöntemleri
Sanat olgusunun varlığını kavramanın en doğru yolu, sanat eserini çözümlemekte yatmaktadır. Bu konuya karşı XX.yüzyıl başlarında ilgi uyanmaya başlamış ve 1915 yılında Heinrich Wölfflin ve sonrasında Erwin Panofsky ...
Türk Resminde Kurtuluş Savaşı Teması
Sanatın toplumsal yapılara, bağlı gelişmesiyle, sanatçının yaratımını politik, ekonomik, kültürel şartlara uyumlu bir tavırla gerçekleştirmesi özdeştir. Bu arada tarihî sürecin hiçbir döneminde varlığı inkâr edileme...
Sokrates ve Felsefesi
M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı düşünür. Platon’un hocası olan Sokrates, yazılı hiçbir şey bırakmamış, tüm zamanını özellikle gençlerle felsefe tartışarak geçirmiştir. Görüşleri, tartışmaları...
Altın Oran
“Altın oran kavramı ve bu kavramın gizemi nedir?” diye düşündüğünüz olmuştur. Belki de bu kavramı ilk defa duymuşsunuzdur. Peki, nedir altın oran, nereden çıkmıştır, pratik hayatta kullanımı var mıdır? Doğada rastla...
Barok Dönem Cenovalı Ressamlar
İtalya’nın kuzey batısında, liman kenti olan Cenova (İ.Ö.218) Romalılar döneminden itibaren önemli bir merkez olarak tarih içinde yer almıştır. Cenova aynı zamanda İtalya’nın Orta Avrupa’ya açılan kapısı durumundadı...

SON 5 MAKALE  rss

CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat
Soyut dışavurumcular, 1940’ların sonlarında ortaya çıktılar ve New York’u sanat dünyasının merkezi olarak kabul ettirdiler. Ancak kimileri onların, Soğuk Savaş Dönemi’nde Amerikan casuslarının piyonları olduklarını ...
Renk Teorisine Tarihsel Bir Bakış
Tarih boyunca uygarlıklar, renk teorilerini etraflarındaki dünyayı tanımlamak ve renkleri nasıl gördüğümüzü anlamak için geliştirmişlerdir. Ancak, ilk kez Aristoteles’in fikirleri renk teorisyenleri arasında daha ço...
Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri
Çallı Kuşağı, bilinen bir diğer adıyla 1914 Kuşağı; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sanat hayatına atılan sanatçılardan oluşur. Bu sanatçılar yıkılan bir imparatorluğun ardından her anlamda yeniden inşa e...
Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat
Theodor Adorno, kültür endüstrisi düşüncesinde sanatı ‘sığınak’ olarak görmüş, sanatın kitle kültürünün etkilerini azaltma ve onun işleyişinin dışında kalması gerektiğini önermiştir. Guy Debord, “gösteri toplumu” dü...

Navigasyon

Galeri
Üye/Ziyater
  • . Aktif üye sayısı (0)
  • . Aktif ziyaretçiler (1)
  • . Kayıtlı üye sayısı (1129)
  • . Yeni Üyelik
Açılış sayfası yap Sayfa basina git