. . .
Sanat Teorisi
  Ana sayfa >> Makaleler >> Makale ve Araştırmalar >> Makaleler

Makaleler

Orta Çağ Türk Dünyasında İnanç ve Sanat İlişkisi Google+ twitter facebook

Yazar: Gündegül Parlar • Eklenme Tarihi: 19.01.2005 01:33:53 • Görüntüleme: 11.721
Erken inanç sistemleri giderek gelişmiş ve neticede tek tanrılı din aşamasına ulaşılmıştır.Bu inançlar görsel malzemeye dökülerek, insan - kültür - uygarlık - sanat ilişkisinde değerlendirilmesi gereken objeler ortaya çıkmıştır.

Sanat Tarihi Eğitimi Google+ twitter facebook

Yazar: Prof. Dr. Semavi Eyice • Eklenme Tarihi: 20.01.2005 19:41:39 • Görüntüleme: 14.001
Sanat tarihi, her aydın olduğunu iddia eden kişinin, bir dereceye kadar bilmesi gereken bir konudur.

Sanatı İnceleyen Bilim Dalları Google+ twitter facebook

Yazar: Bilinmiyor • Eklenme Tarihi: 20.01.2005 19:46:15 • Görüntüleme: 5.198
Sanatı konu alan bilimlerin sayıca çok olması, sanat olayının, içinde barındırdığı sayısız kavram ve inceliklerin zenginliğine bağlanabilir. Her bir alan, bunlardan bir veya birkaçını esas alarak çalışmalarını sürdürür.

İmgesel Modellendirme Google+ twitter facebook

Yazar: M. Kagan • Eklenme Tarihi: 20.02.2005 15:20:41 • Görüntüleme: 2.632
Genel olarak şunu biliyoruz, gerçekliğin yansıtılışı, gerçekliğin sanatsal bir imgede dönüşüme uğrayışı’yla ortaya çıkmaktadır. Sanatsal imge, gerçek bir nesnenin basit bir kopyası değildir hiç bir zaman; olamaz da...

Deneylemeler : Şiir Biliminde Kuantum Sıçramalar Google+ twitter facebook

Yazar: Şükran Kozalı • Eklenme Tarihi: 20.02.2005 15:29:21 • Görüntüleme: 2.873
Pamukkale Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi`nin hazırladığı

1. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu`nda sunulan bildiri metni

İnsani Sanat ve İnsanlıkdışı Doğa Google+ twitter facebook

Yazar: Herbert Read • Eklenme Tarihi: 20.02.2005 15:50:02 • Görüntüleme: 4.280
Antik çağlardan günümüze değin, sanatla ilgili tartışmaların çoğu, sanatçı kimliğindeki insanla, sanatçının elindeki malzeme niteliği taşıyan doğa arasındaki ilişki üzerine olmuştur. Sanat dediğimiz eylem, bir şeyi resmetmemize, ya da temsil etmemize yarayan teknik bir süreçtir – peki ama bu şey nedir?

Schopenhauer - Sanat Üzerine Google+ twitter facebook

Yazar: Felsefenin Öyküsü - Will Duran • Eklenme Tarihi: 26.02.2005 18:44:42 • Görüntüleme: 3.477
Bilgeliğin böylece istemin buyruğundan kurtarılması ve bireysel `ben` ile maddî çıkarının unutturulması, sanatın görevidir. Bilimin amacı, içinde birçok özel olan, evrenseldir; sanatın amacı, içinde bir evrensel olan özeldir.

Şiir Öğütleri Google+ twitter facebook

Yazar: Peyami Safa • Eklenme Tarihi: 05.03.2005 17:37:49 • Görüntüleme: 2.628
Bazı mecmualar, sahifelerinde basılmak için manzume yollayan amatörlere şiir öğütleri verirler.

Türk Şiirinde Gençler Google+ twitter facebook

Yazar: Attila İlhan • Eklenme Tarihi: 05.03.2005 23:46:52 • Görüntüleme: 2.179
Genç şairlerin falına bakmaya, Nurullah Ataç meraklıydı. 40`lı yılların sonlarına doğru, `üzerine oynadığı` iki genç şairden biri bendim, öteki Turgut (Uyar).

Şiir Üzerine Dağınık Düşünceler Google+ twitter facebook

Yazar: Attila Aşut • Eklenme Tarihi: 10.03.2005 00:37:46 • Görüntüleme: 3.598
Söze "şiir" ve "şair" sözcüklerinden başlamak istiyorum.

Kimi yazarlar, "ozan" sözcüğünün anlamını daraltıp, bunu yalnızca "saz şairi" bağlamında kullanma eğiliminde olsalar da, ben "şair" yerine "ozan" demeyi yeğliyorum.

Sayfalar:

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

Ana sayfa | Makaleler

Aç

Haftanın Yazısı: CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat

EN İYİ MAKALELERrss

Makaleler bölümündeki en iyi 5 içerik.
Eser Analiz Yöntemleri
Sanat olgusunun varlığını kavramanın en doğru yolu, sanat eserini çözümlemekte yatmaktadır. Bu konuya karşı XX.yüzyıl başlarında ilgi uyanmaya başlamış ve 1915 yılında Heinrich Wölfflin ve sonrasında Erwin Panofsky ...
Türk Resminde Kurtuluş Savaşı Teması
Sanatın toplumsal yapılara, bağlı gelişmesiyle, sanatçının yaratımını politik, ekonomik, kültürel şartlara uyumlu bir tavırla gerçekleştirmesi özdeştir. Bu arada tarihî sürecin hiçbir döneminde varlığı inkâr edileme...
Sokrates ve Felsefesi
M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı düşünür. Platon’un hocası olan Sokrates, yazılı hiçbir şey bırakmamış, tüm zamanını özellikle gençlerle felsefe tartışarak geçirmiştir. Görüşleri, tartışmaları...
Altın Oran
“Altın oran kavramı ve bu kavramın gizemi nedir?” diye düşündüğünüz olmuştur. Belki de bu kavramı ilk defa duymuşsunuzdur. Peki, nedir altın oran, nereden çıkmıştır, pratik hayatta kullanımı var mıdır? Doğada rastla...
Barok Dönem Cenovalı Ressamlar
İtalya’nın kuzey batısında, liman kenti olan Cenova (İ.Ö.218) Romalılar döneminden itibaren önemli bir merkez olarak tarih içinde yer almıştır. Cenova aynı zamanda İtalya’nın Orta Avrupa’ya açılan kapısı durumundadı...

SON 5 MAKALE  rss

CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat
Soyut dışavurumcular, 1940’ların sonlarında ortaya çıktılar ve New York’u sanat dünyasının merkezi olarak kabul ettirdiler. Ancak kimileri onların, Soğuk Savaş Dönemi’nde Amerikan casuslarının piyonları olduklarını ...
Renk Teorisine Tarihsel Bir Bakış
Tarih boyunca uygarlıklar, renk teorilerini etraflarındaki dünyayı tanımlamak ve renkleri nasıl gördüğümüzü anlamak için geliştirmişlerdir. Ancak, ilk kez Aristoteles’in fikirleri renk teorisyenleri arasında daha ço...
Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri
Çallı Kuşağı, bilinen bir diğer adıyla 1914 Kuşağı; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sanat hayatına atılan sanatçılardan oluşur. Bu sanatçılar yıkılan bir imparatorluğun ardından her anlamda yeniden inşa e...
Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat
Theodor Adorno, kültür endüstrisi düşüncesinde sanatı ‘sığınak’ olarak görmüş, sanatın kitle kültürünün etkilerini azaltma ve onun işleyişinin dışında kalması gerektiğini önermiştir. Guy Debord, “gösteri toplumu” dü...

Navigasyon

Galeri
Üye/Ziyater
  • . Aktif üye sayısı (0)
  • . Aktif ziyaretçiler (5)
  • . Kayıtlı üye sayısı (1128)
  • . Yeni Üyelik
Açılış sayfası yap Sayfa basina git