. . .
Sanat Teorisi
  Ana sayfa >> Makaleler >> Makale ve Araştırmalar >> Makaleler

Makaleler

Orta Çağ Türk Dünyasında İnanç ve Sanat İlişkisi Yazdır twitter facebook

Yazar: Gündegül Parlar • Eklenme Tarihi: 19.01.2005 01:33:53 • Görüntüleme: 12.879
Erken inanç sistemleri giderek gelişmiş ve neticede tek tanrılı din aşamasına ulaşılmıştır.Bu inançlar görsel malzemeye dökülerek, insan - kültür - uygarlık - sanat ilişkisinde değerlendirilmesi gereken objeler ortaya çıkmıştır. <br><br>

Sanat Tarihi Eğitimi Yazdır twitter facebook

Yazar: Prof. Dr. Semavi Eyice • Eklenme Tarihi: 20.01.2005 19:41:39 • Görüntüleme: 18.130
Sanat tarihi, her aydın olduğunu iddia eden kişinin, bir dereceye kadar bilmesi gereken bir konudur.

Sanatı İnceleyen Bilim Dalları Yazdır twitter facebook

Yazar: Bilinmiyor • Eklenme Tarihi: 20.01.2005 19:46:15 • Görüntüleme: 6.819
Sanatı konu alan bilimlerin sayıca çok olması, sanat olayının, içinde barındırdığı sayısız kavram ve inceliklerin zenginliğine bağlanabilir. Her bir alan, bunlardan bir veya birkaçını esas alarak çalışmalarını sürdürür.

İmgesel Modellendirme Yazdır twitter facebook

Yazar: M. Kagan • Eklenme Tarihi: 20.02.2005 15:20:41 • Görüntüleme: 3.264
Genel olarak şunu biliyoruz, gerçekliğin yansıtılışı, gerçekliğin sanatsal bir imgede dönüşüme uğrayışı’yla ortaya çıkmaktadır. Sanatsal imge, gerçek bir nesnenin basit bir kopyası değildir hiç bir zaman; olamaz da...

Deneylemeler : Şiir Biliminde Kuantum Sıçramalar Yazdır twitter facebook

Yazar: Şükran Kozalı • Eklenme Tarihi: 20.02.2005 15:29:21 • Görüntüleme: 3.474
Pamukkale Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi`nin hazırladığı1. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu`nda sunulan bildiri metni

İnsani Sanat ve İnsanlıkdışı Doğa Yazdır twitter facebook

Yazar: Herbert Read • Eklenme Tarihi: 20.02.2005 15:50:02 • Görüntüleme: 5.456
Antik çağlardan günümüze değin, sanatla ilgili tartışmaların çoğu, sanatçı kimliğindeki insanla, sanatçının elindeki malzeme niteliği taşıyan doğa arasındaki ilişki üzerine olmuştur. Sanat dediğimiz eylem, bir şeyi resmetmemize, ya da temsil etmemize yarayan teknik bir süreçtir – peki ama bu şey nedir?

Schopenhauer - Sanat Üzerine Yazdır twitter facebook

Yazar: Felsefenin Öyküsü - Will Duran • Eklenme Tarihi: 26.02.2005 18:44:42 • Görüntüleme: 4.310
Bilgeliğin böylece istemin buyruğundan kurtarılması ve bireysel `ben` ile maddî çıkarının unutturulması, sanatın görevidir. Bilimin amacı, içinde birçok özel olan, evrenseldir; sanatın amacı, içinde bir evrensel olan özeldir.

Şiir Öğütleri Yazdır twitter facebook

Yazar: Peyami Safa • Eklenme Tarihi: 05.03.2005 17:37:49 • Görüntüleme: 3.200
Bazı mecmualar, sahifelerinde basılmak için manzume yollayan amatörlere şiir öğütleri verirler.

Türk Şiirinde Gençler Yazdır twitter facebook

Yazar: Attila İlhan • Eklenme Tarihi: 05.03.2005 23:46:52 • Görüntüleme: 2.744
Genç şairlerin falına bakmaya, Nurullah Ataç meraklıydı. 40`lı yılların sonlarına doğru, `üzerine oynadığı` iki genç şairden biri bendim, öteki Turgut (Uyar).

Şiir Üzerine Dağınık Düşünceler Yazdır twitter facebook

Yazar: Attila Aşut • Eklenme Tarihi: 10.03.2005 00:37:46 • Görüntüleme: 4.247
Söze "şiir" ve "şair" sözcüklerinden başlamak istiyorum.Kimi yazarlar, "ozan" sözcüğünün anlamını daraltıp, bunu yalnızca "saz şairi" bağlamında kullanma eğiliminde olsalar da, ben "şair" yerine "ozan" demeyi yeğliyorum.

Sayfalar:

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Ana sayfa | Makaleler

Aç

Haftanın Yazısı: Orhan Pamuk’un Beyaz Kale Romanında Ayna Oyunları

EN İYİ MAKALELERrss

Makaleler bölümündeki en iyi 5 içerik.
Eser Analiz Yöntemleri
Sanat olgusunun varlığını kavramanın en doğru yolu, sanat eserini çözümlemekte yatmaktadır. Bu konuya karşı XX.yüzyıl başlarında ilgi uyanmaya başlamış ve 1915 yılında Heinrich Wölfflin ve sonrasında Erwin Panofsky ...
Türk Resminde Kurtuluş Savaşı Teması
Sanatın toplumsal yapılara, bağlı gelişmesiyle, sanatçının yaratımını politik, ekonomik, kültürel şartlara uyumlu bir tavırla gerçekleştirmesi özdeştir. Bu arada tarihî sürecin hiçbir döneminde varlığı inkâr edileme...
Sokrates ve Felsefesi
M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı düşünür. Platon’un hocası olan Sokrates, yazılı hiçbir şey bırakmamış, tüm zamanını özellikle gençlerle felsefe tartışarak geçirmiştir. Görüşleri, tartışmaları...
Altın Oran
“Altın oran kavramı ve bu kavramın gizemi nedir?” diye düşündüğünüz olmuştur. Belki de bu kavramı ilk defa duymuşsunuzdur. Peki, nedir altın oran, nereden çıkmıştır, pratik hayatta kullanımı var mıdır? Doğada rastla...
Modernizm ve Sanat Akımlarından Notlar
1750’lerden 1890’lara kadar süren ilk sanayi devrimi ardından, 2. Sanayi Devri 1896’larda başlayıp 1928’e kadar sürmüştür. Dünya devletleri, bu olayların ardından hızla ilerleme kaydetmiştir....

SON 5 MAKALErss

Orhan Pamuk’un Beyaz Kale Romanında Ayna Oyunları
Genelde ayna varlıkların görüntüsünü yansıtan ya da süs olarak kullanılan eşyalardan biri olarak düşünülür. Aynanın en önemli fonksiyonlardan biri; kişinin kimliğini bulmasını ve duygusal kişiliğini yaratmasını sağl...
Sanat, Sanatçı, Sanat Eseri ve Ahlak
Günümüzde üzerinde en çok konuşulan mevzulardan birisi de sanat veya sanatçı konusudur. Düzeysiz ve niteliksiz birçok insana "sanatçı" ve bunların ortaya koydukları şeylere de "sanat" denildiği g...
Birey ve Toplum İçin Sanat Eğitiminin Gerekliliği
Bu araştırmada birey ve toplum için genel eğitim bütünlüğü içerisinde sanat eğitiminin neden gerekli olduğunu vurgulanmak amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, genel tarama modeli çerçevesinde literatür ta...
Dijital Sanat
Elektronik ortamda üretilen sanat olarak kısaca tanımlanabilen dijital sanat, çağdaş bilgiyi, bakışı ve bilinci, teknolojiye ilişkin kuramlar ve kavramlarla değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Birden fazla sanatsal b...
Bir Sanatsal İfade Aracı Olarak Dijital Oyunlar
Kasım 2012’de New York Modern Sanatlar Müzesi’nin resmi sitesinde dijital oyunlardan oluşan bir koleksiyonunu müzede sergileneceği duyuruldu. Sanat eleştirmeni Jonathan Jones duyuruya katılımcı doğaları gereği oyunl...

Navigasyon

Galeri
Üye/Ziyater
  • . Aktif üye sayısı (0)
  • . Aktif ziyaretçiler (20)
  • . Kayıtlı üye sayısı (1149)
  • . Yeni Üyelik
Açılış sayfası yap Sayfa basina git