. . .
Sanat Teorisi
  Ana sayfa >> Makaleler >> Makale ve Araştırmalar >> Makaleler

Makaleler

Bir Güncel Sanat Mediumu Olarak Resim ve Türkiye’de Resim Sanatı Google+ twitter facebook

Yazar: Çağrı Saray • Eklenme Tarihi: 05.11.2010 00:05:17 • Görüntüleme: 1.980
Türkiye’de resim sanatının geçmişi, görsel sanatlara ilişkin tüm sanat disiplinlerinin gelişim dizgesini ortaya koyan bir profil ortaya koyar. 1980’lerden bu yana Türkiye’de resim sanatının modernist estetiğin altında ezilmiş olması, yeni bir öneri geliştirmekten çok uzakta, tekrarı ve seri üretimi beraberinde getirerek söz konusu süreci şekillendirmiştir.

Heidegger, Modern Bilim ve Sanat Google+ twitter facebook

Yazar: Tuğba Genç • Eklenme Tarihi: 07.11.2010 14:33:59 • Görüntüleme: 2.444
Bu çalışma, Heidegger’in modern özneye, modern bilime yaklaşımını, getirdiği eleştirileri ve kurtarıcı olarak gördüğü sanatın işlevini anlatmaktadır. eleştirileri, çözüm olarak sunduğu yaklaşımlar da burada tanımlamaktadır. Sanatın kurtarıcılığı savı özelllikle şiir üzerinden temellendirilmektedir.

Ogün Samast`ın Çocuk İlan Edilmesi, Stanley Kubrick`in Anlatmak İstedikleri ve Basın Google+ twitter facebook

Yazar: Erdal Ergüler • Eklenme Tarihi: 27.11.2010 00:08:10 • Görüntüleme: 1.937
Britanya’da endüstrinin gelişmeye başladığı bir şehirde ahlaki değerlerin alt üst oluşunu, iyi-kötü kavramının ayırt edilemez hale gelişini, bir grup gencin insanlara uyguladıkları şiddeti, o gruptan kopan gençlerin polis oluşunu ve başrol oyuncusu Alex’e içerde uygulanan beyin yıkama yöntemlerini konu alan bir filmdi.

21. Yüzyılda Sanat Eğitimi Google+ twitter facebook

Yazar: Prof. Dr. Tayfun Akkaya • Eklenme Tarihi: 17.03.2011 16:49:50 • Görüntüleme: 5.960
Ülkemizin içinde bulunduğu güç koşullardan başarıyla çıkabilmesinin temel şartlarından biri çağın gerçeğine ters düşmeyen eğitim kalitesidir. Aslında; Türkiye`nin temel problemi, ehil kadroların yetiştirilmesi ve korunmasıdır. Şu sıralarda yaşadığımız başlıca sıkıntılara özetle bakarsak, karşımıza şöyle bir iç karartıcı tablo çıkmaktadır

Po(e)rtre Google+ twitter facebook

Yazar: Enis Batur • Eklenme Tarihi: 03.09.2011 20:28:48 • Görüntüleme: 2.959
Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher’ı 1839 yılının Eylül ayında, Burton’s Gentleman’s Magazine’de ilk kez günışığına çıkarmış; sağlığında altı kez daha yayımlamış öyküyü: Dergi, kitap ve derlemelerde. Avrupa’ya, Baudelaire’in çevirisiyle 1855’de gelmiş Usherlar’ın Çöküşü.

Cumhuriyet Dönemi Kültürel Değişim Hareketleri Ve Heykel Sanatına Yansıması Google+ twitter facebook

Yazar: Ömer Tayfur Öztürk • Eklenme Tarihi: 26.02.2014 17:40:47 • Görüntüleme: 1.697
Gelişen ve değişen dünya da her toplum birtakım ihtiyaçları neticesinde kendi yaşadığı çevreyi ve çevre şartlarını oluşturacaktır. Bazı kültürlerden birtakım verileri alacak bazen diğerlerine katkılarda bulunacaktır. Bahsedilen bu süreç toplumun kültürel değişimini anlatmaktadır...

İslam Sanat Felsefesinde Renk Teorisi Google+ twitter facebook

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mutluhan Taş • Eklenme Tarihi: 02.03.2014 14:07:56 • Görüntüleme: 1.580
Sanat felsefesi, sanatın, sanatsal yaratmaların ve beğenilerin özü ve anlamını konu olarak ele alan bir felsefe dalıdır. Medeniyetler arasındaki farklılıklar, onların sanata bakışını ve sanat eserine karşı aldıkları estetik tavrını da farklılaştırabilir...

Sanat Yapıtına Yaklaşım Biçimleri Google+ twitter facebook

Yazar: Doç. Cebrail Ötgün • Eklenme Tarihi: 11.03.2014 00:43:04 • Görüntüleme: 1.967
Bu araştırmanın kapsamı bir sanat yapıtına yaklaşım biçimlerinin kuram ve eleştiri yöntemlerini içermektedir. Alımlayıcı (izleyici, okur) / yapıt ilişkisi açısından sanat yapıtına dört tür yaklaşım biçiminden söz edilebilir: Sanatçı merkezli, yapıt merkezli, alımlayıcı merkezli, toplum merkezli yaklaşım biçimleri...

Görsel Sanatlar ve Tedavi (Terapi) Google+ twitter facebook

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Bülent Salderay • Eklenme Tarihi: 15.03.2014 15:05:56 • Görüntüleme: 2.962
Bu araştırmada, görsel sanatlar ve tedavi kavramlarının tanımlamasının yapılması, tarihsel gelişim süreci içerisinde görsel sanatlar ve sağlık alanlarının birbiri ile olan bağı, toplumsal yapı içerisinde görsel sanatlar ve sağlık alanlarının kaynaşması, görsel sanatların tedavi boyutunda kullanılması, görsel sanatların hastalar ve engellilere yönelik tedavi boyutunda kullanılması konuları ele alınarak değerlendirilmiştir...

Sayfalar:

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

Ana sayfa | Makaleler

Aç

Haftanın Yazısı: CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat

EN İYİ MAKALELERrss

Makaleler bölümündeki en iyi 5 içerik.
Eser Analiz Yöntemleri
Sanat olgusunun varlığını kavramanın en doğru yolu, sanat eserini çözümlemekte yatmaktadır. Bu konuya karşı XX.yüzyıl başlarında ilgi uyanmaya başlamış ve 1915 yılında Heinrich Wölfflin ve sonrasında Erwin Panofsky ...
Türk Resminde Kurtuluş Savaşı Teması
Sanatın toplumsal yapılara, bağlı gelişmesiyle, sanatçının yaratımını politik, ekonomik, kültürel şartlara uyumlu bir tavırla gerçekleştirmesi özdeştir. Bu arada tarihî sürecin hiçbir döneminde varlığı inkâr edileme...
Sokrates ve Felsefesi
M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı düşünür. Platon’un hocası olan Sokrates, yazılı hiçbir şey bırakmamış, tüm zamanını özellikle gençlerle felsefe tartışarak geçirmiştir. Görüşleri, tartışmaları...
Altın Oran
“Altın oran kavramı ve bu kavramın gizemi nedir?” diye düşündüğünüz olmuştur. Belki de bu kavramı ilk defa duymuşsunuzdur. Peki, nedir altın oran, nereden çıkmıştır, pratik hayatta kullanımı var mıdır? Doğada rastla...
Barok Dönem Cenovalı Ressamlar
İtalya’nın kuzey batısında, liman kenti olan Cenova (İ.Ö.218) Romalılar döneminden itibaren önemli bir merkez olarak tarih içinde yer almıştır. Cenova aynı zamanda İtalya’nın Orta Avrupa’ya açılan kapısı durumundadı...

SON 5 MAKALE  rss

CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat
Soyut dışavurumcular, 1940’ların sonlarında ortaya çıktılar ve New York’u sanat dünyasının merkezi olarak kabul ettirdiler. Ancak kimileri onların, Soğuk Savaş Dönemi’nde Amerikan casuslarının piyonları olduklarını ...
Renk Teorisine Tarihsel Bir Bakış
Tarih boyunca uygarlıklar, renk teorilerini etraflarındaki dünyayı tanımlamak ve renkleri nasıl gördüğümüzü anlamak için geliştirmişlerdir. Ancak, ilk kez Aristoteles’in fikirleri renk teorisyenleri arasında daha ço...
Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri
Çallı Kuşağı, bilinen bir diğer adıyla 1914 Kuşağı; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sanat hayatına atılan sanatçılardan oluşur. Bu sanatçılar yıkılan bir imparatorluğun ardından her anlamda yeniden inşa e...
Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat
Theodor Adorno, kültür endüstrisi düşüncesinde sanatı ‘sığınak’ olarak görmüş, sanatın kitle kültürünün etkilerini azaltma ve onun işleyişinin dışında kalması gerektiğini önermiştir. Guy Debord, “gösteri toplumu” dü...

Navigasyon

Galeri
Üye/Ziyater
  • . Aktif üye sayısı (0)
  • . Aktif ziyaretçiler (28)
  • . Kayıtlı üye sayısı (1128)
  • . Yeni Üyelik
Açılış sayfası yap Sayfa basina git