. . .
Sanat Teorisi
  Ana sayfa >> Makaleler >> Makale ve Araştırmalar >> Makaleler

Makaleler

Politik Sanatın Paradoksu Google+ twitter facebook

Yazar: Dyske Suematsu • Eklenme Tarihi: 17.02.2006 18:21:56 • Görüntüleme: 3.241
[...]

Politik sanat, 60`ların sonunda bir kavramsal sanat akımı olarak doğdu ve 90`lara kadar kuvvetli bir şekilde varlığını sürdürdü. Zirve noktasına 1993`te Whitney Müzesi `politik bienal`ini düzenlediği zaman ulaştığı söylenebilir. Ardından siyasal doğruluk yönünde bir ters hareket başladı. Sonra 11 Eylül geldi. Politika tekrar revaçtaydı...

Estetik Tarihi Google+ twitter facebook

Yazar: Ivo Frenzel • Eklenme Tarihi: 01.03.2006 21:36:36 • Görüntüleme: 3.451
Antikçağın estetik anlayışı objektivistti. Bu şu demektir: Anikçağ için güzel, insani istek, hoşlanma, yaratma ve seyirden bağımsız bir manifestasyondu. Güzel, aynı zamanda hem iyi, hem de doğruydu. Salt, kendi başına, bağımsız (bu anlamda: objektif) olan bu doğru ve iyiye, ahlâksal veya başka türden herhangi bir sübjektif yolla erişilemezdi.

Bir İnsani Bilim Olarak Sanat Tarihi Google+ twitter facebook

Yazar: Erwin Panofsky • Eklenme Tarihi: 11.03.2006 01:41:37 • Görüntüleme: 3.161
Ölümünden dokuz gün önce, doktoru Immanuel Kant`ı ziyaret eder. Gözleri zor gören, yaşlı ve hasta Kant, koltuğundan kalkar, güçsüzlüğünü ele verecek biçimde yaprak gibi titreyerek anlaşılmaz birtakım sözcükler mırıldanır. Sonunda sadık dostu, Kant`ın misafiri oturmadan oturmayacağını fark eder ve oturur

Cemal Süreya ve Atatürk Google+ twitter facebook

Yazar: Sunay Akın • Eklenme Tarihi: 05.04.2006 19:55:48 • Görüntüleme: 4.257
"Üstü Kalsın" adlı son şiirinde "Her ölüm erken ölümdür" diyerek aramızdan ayrılan Cemal Süreya,günlüğündeki 799. Gün`e Edip Cansever,Ece Ayhan ve kendisinin hiç Atatürk şiiri yazmadığını not düşer...

Türk Resim Sanatı Google+ twitter facebook

Yazar: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı • Eklenme Tarihi: 11.04.2006 00:50:23 • Görüntüleme: 4.428
İnsanların en eski çağlardan beri kullandıkları bu anlatım aracı Türkler tarafından da kullanılmıştır. Orta Asya`nın bozkırlarında yaşayan Türk boylarının, ele aldığı konulardan dolayı "hayvan üslubu" olarak adlandırılan resimler yaptığı bilinmektedir.

Türk Heykel Sanatı Google+ twitter facebook

Yazar: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı • Eklenme Tarihi: 11.04.2006 00:53:02 • Görüntüleme: 3.059
Heykel ya da yontu çeşitli gereçler kullanarak üçboyutlu düzenlemeler yapma, bu yolla yaratılan estetik değerler aracılığıyla da duygu ve düşünceleri iletme sanatıdır. Oluşturulan üçboyutlu yapıt soyut ya da somut olguları canlandırıyor olabilir, betimleyici ya da süsleyici nitelik taşıyabilir.Heykel çok eskiçağlardan beri herhangi bir kişi ya da olayın anısını yaşatmak amacıyla da kullanılmıştır

Edebiyat-ı Cedide Google+ twitter facebook

Yazar: Bilinmiyor • Eklenme Tarihi: 25.04.2006 22:25:28 • Görüntüleme: 2.614
1896’da Servet-i Fünun dergisini çıkaran şair ve yazarların meydana getirdiği canlı bir akımdır. İmparatorluğun baskıları sonucu dağılan bu şair ve yazarlar ayrı ayrı bağlı bulundukları fikirleri yaymaya devam etmişlerdir.

Geleneksel Tiyatromuzun Penceresinden... Google+ twitter facebook

Yazar: Dr. Gıyasettin AYTAŞ • Eklenme Tarihi: 28.04.2006 11:13:49 • Görüntüleme: 4.179
Geleneksel Türk tiyatrosunu, gelişim çizgisi içerisinde iki ana başlık altında toplandığını görüyoruz:

Bir İlimcinin Bir Felsefeciye Mektubu ve Hakikât Arayışı Google+ twitter facebook

Yazar: Bilinmiyor • Eklenme Tarihi: 29.04.2006 00:43:12 • Görüntüleme: 1.569
Trabzon daki o muhabbetin tadı damağımda kaldı ama ne yaparsın ki yapmamız gereken zorunlu uğraşlarımız var. Ben de o sebeple İstanbul’a geri döndüm. Geçen gün senin vecd ile ilgili bana yolladığın yazını okudum

Ebediyete Kadar Google+ twitter facebook

Yazar: Sunay Akın • Eklenme Tarihi: 06.06.2006 01:21:47 • Görüntüleme: 1.724
Heybeliada`daki Deniz Okulu`ndan mezun olan İsmail Türe, kendi gibi Gelibolulu olan bir genç kıza kaptırır gönlünü. İki sevgili parmaklarına nişan yüzüğü taksalar da, birbirlerini çok seyrek görmektedirler.

Sayfalar:

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

Ana sayfa | Makaleler

Aç

Haftanın Yazısı: CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat

EN İYİ MAKALELERrss

Makaleler bölümündeki en iyi 5 içerik.
Eser Analiz Yöntemleri
Sanat olgusunun varlığını kavramanın en doğru yolu, sanat eserini çözümlemekte yatmaktadır. Bu konuya karşı XX.yüzyıl başlarında ilgi uyanmaya başlamış ve 1915 yılında Heinrich Wölfflin ve sonrasında Erwin Panofsky ...
Türk Resminde Kurtuluş Savaşı Teması
Sanatın toplumsal yapılara, bağlı gelişmesiyle, sanatçının yaratımını politik, ekonomik, kültürel şartlara uyumlu bir tavırla gerçekleştirmesi özdeştir. Bu arada tarihî sürecin hiçbir döneminde varlığı inkâr edileme...
Sokrates ve Felsefesi
M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı düşünür. Platon’un hocası olan Sokrates, yazılı hiçbir şey bırakmamış, tüm zamanını özellikle gençlerle felsefe tartışarak geçirmiştir. Görüşleri, tartışmaları...
Altın Oran
“Altın oran kavramı ve bu kavramın gizemi nedir?” diye düşündüğünüz olmuştur. Belki de bu kavramı ilk defa duymuşsunuzdur. Peki, nedir altın oran, nereden çıkmıştır, pratik hayatta kullanımı var mıdır? Doğada rastla...
Barok Dönem Cenovalı Ressamlar
İtalya’nın kuzey batısında, liman kenti olan Cenova (İ.Ö.218) Romalılar döneminden itibaren önemli bir merkez olarak tarih içinde yer almıştır. Cenova aynı zamanda İtalya’nın Orta Avrupa’ya açılan kapısı durumundadı...

SON 5 MAKALE  rss

CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat
Soyut dışavurumcular, 1940’ların sonlarında ortaya çıktılar ve New York’u sanat dünyasının merkezi olarak kabul ettirdiler. Ancak kimileri onların, Soğuk Savaş Dönemi’nde Amerikan casuslarının piyonları olduklarını ...
Renk Teorisine Tarihsel Bir Bakış
Tarih boyunca uygarlıklar, renk teorilerini etraflarındaki dünyayı tanımlamak ve renkleri nasıl gördüğümüzü anlamak için geliştirmişlerdir. Ancak, ilk kez Aristoteles’in fikirleri renk teorisyenleri arasında daha ço...
Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri
Çallı Kuşağı, bilinen bir diğer adıyla 1914 Kuşağı; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sanat hayatına atılan sanatçılardan oluşur. Bu sanatçılar yıkılan bir imparatorluğun ardından her anlamda yeniden inşa e...
Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat
Theodor Adorno, kültür endüstrisi düşüncesinde sanatı ‘sığınak’ olarak görmüş, sanatın kitle kültürünün etkilerini azaltma ve onun işleyişinin dışında kalması gerektiğini önermiştir. Guy Debord, “gösteri toplumu” dü...

Navigasyon

Galeri
Üye/Ziyater
  • . Aktif üye sayısı (0)
  • . Aktif ziyaretçiler (31)
  • . Kayıtlı üye sayısı (1129)
  • . Yeni Üyelik
Açılış sayfası yap Sayfa basina git