. . .
Sanat Teorisi
  Ana sayfa >> Makaleler >> Makale ve Araştırmalar >> Makaleler

Makaleler

Rüya, Sanat ve Gelecek Google+ twitter facebook

Yazar: Ayşe Yüce • Eklenme Tarihi: 01.11.2009 13:17:32 • Görüntüleme: 1.858
Yaşadığımız dünyayı zenginleştiren ürünlerin yakın geçmişte birilerinin rüyalarından, sanatsal ya da bilimsel kurgularından ibaret olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Pek çok sanat alanı için eleştiri mekanizmasının gelişmesine de katkıda bulunan psikanaliz, feminizm, Marksizm, fütürizm gibi her türlü yenilik, başlangıçta yadırganmış ve gereksiz bulunmuştur.

Resim Tarihinde Çağının Ötesindekiler Google+ twitter facebook

Yazar: Özkan Eroğlu • Eklenme Tarihi: 16.01.2010 20:24:15 • Görüntüleme: 3.697
Bulunduğu zamanın ötesinde işler yapabilmek, ileriyi müthiş bir hızla görebilmek her kişiye özgü bir şey değildir. “Çağının Önünde” olma durumu üzerine düşünme ve bazı isimler belirleyerek bu konuya yoğunlaşma, sanatın ne denli zor bir iş olduğuna işaret etmeye ve sanatçı gerçeğinin altını bir kez daha çizmeye yarar.

Yönetim Düzenleriyle Sanat Yapıtı Arasındaki İlişki Google+ twitter facebook

Yazar: Adnan Turani • Eklenme Tarihi: 22.01.2010 23:53:31 • Görüntüleme: 2.310
İnsanlığın prehistoryadan bu yana meydana getirdiği topluluklarla, bıraktığı yapıtları inceleyen çalışmalar yapılmıştır. Burada ise, belirli yönetim düzenleri içinde yaratılan yapıtların sınıflandırılmasıyla ortaya çıkan yasa geçerliliğinde kimi esasların, ele alman konunun açıklığa kavuşturulmasında büyük payı olduğu gözlemlenmiştir.

Ad ve Yorum Google+ twitter facebook

Yazar: Mehmet Ergüven • Eklenme Tarihi: 28.01.2010 02:11:02 • Görüntüleme: 3.353
Yalnız sorunların değil, kimi zaman yanıtların da karşılığını bulmakta enikonu güçlük çekeriz; unutulmuş ya da var olmayan sorulara verilmiş yanıtlardır bunlar. Bu bağlamda, başlığın herhangi bir sanat yapıtı için ne ölçüde bağlayıcı nitelik taşıdığı sorusunu birlikte irdelemeye çalışalım.

Batı Resim Sanatında Yıkanma Teması Google+ twitter facebook

Yazar: Solmaz Bunulday • Eklenme Tarihi: 31.01.2010 13:18:05 • Görüntüleme: 4.147
İlk çağlarda suların tanrısal özellik taşıyan birer varlık olarak kabul edildiği uygarlıkların var olduğunu bİliyoruz. Bu dönemde "su" hem temizleyen, arındıran hem de başlangıç ve son noktası olarak kabul edilendi.

Bir Yapıtı Okumak Google+ twitter facebook

Yazar: Hakkı Engin Giderer • Eklenme Tarihi: 12.02.2010 23:10:34 • Görüntüleme: 1.959
Günümüzde bir yapıtı okumak, bir yazı denizinde yüzmek demektir. Yapıtın yaratıcısı da aynı denizde yüzdüğü için okuyucunun en azından suya ayağını değdirmesi gerekmektedir.

Sürrealizm Google+ twitter facebook

Yazar: Halil Gökhan • Eklenme Tarihi: 15.03.2010 04:41:54 • Görüntüleme: 3.054
3 Ağustos 1914 günü Birinci Dünya Savaşı ilan edildiğinde André Breton, kendini savunacak geçici bir mevzi kazıvermişti avucuna: Arthur Rimbaud. Şaşkınlığı ve büyülenmişliği onu bu mevzinin gerisine daha da gömdü.

Sanatta Estetik Google+ twitter facebook

Yazar: Prof. Dr. Kutlu Sevin • Eklenme Tarihi: 28.03.2010 15:32:48 • Görüntüleme: 3.336
Bilim olarak estetiğin konusu ve sanatta estetik üzerinde herkesin oybirliğine vardığı bir tanım hiçbir zaman olmamıştır. Estetik kelimesi ilk defa Alman Filozofu Alexandre Baumgarten tarafından kullanılmıştır. Bu kişi yazmış olduğu kitaba Aesthetica ismini vermiştir. Bu bilim öteden beri antik ulusların felsefe lerinde var olan bir alandır.

Estetik ve Sanat Google+ twitter facebook

Yazar: Doç. Ahmet Atan • Eklenme Tarihi: 28.03.2010 16:05:37 • Görüntüleme: 6.791
Toplum yaşamında, sanatın artan önemi ve rolü, gerçeğin estetik özümsenme alanının alabildiğine genişleyip yayılması, estetik alanındaki eğitim gereksinimleri ve dolayısıyla, bütün bu sorunlara dair kuramsal çalışmalar göz önünde tutulunca, estetik biliminin konusunu ve onun bilgiyle bitişik alanlarla ilişkilerini iyice belirlemek zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkar.

Sürek Avı Google+ twitter facebook

Yazar: Necip Yeşiltepe • Eklenme Tarihi: 29.09.2010 10:52:40 • Görüntüleme: 1.558
Doğal güzellik sanat eserinin olmazsa olmaz koşulu değildir. Sanatın özünde sürekli devinim içinde olmak ve evrim geçirmek vardır. Sanatta değişmeyecek tek yasa değişimdir, bu uygulanmadığı takdirde sanat dolayısıyla uygarlık uykuya dalar.

Sayfalar:

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

Ana sayfa | Makaleler

Aç

Haftanın Yazısı: CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat

EN İYİ MAKALELERrss

Makaleler bölümündeki en iyi 5 içerik.
Eser Analiz Yöntemleri
Sanat olgusunun varlığını kavramanın en doğru yolu, sanat eserini çözümlemekte yatmaktadır. Bu konuya karşı XX.yüzyıl başlarında ilgi uyanmaya başlamış ve 1915 yılında Heinrich Wölfflin ve sonrasında Erwin Panofsky ...
Türk Resminde Kurtuluş Savaşı Teması
Sanatın toplumsal yapılara, bağlı gelişmesiyle, sanatçının yaratımını politik, ekonomik, kültürel şartlara uyumlu bir tavırla gerçekleştirmesi özdeştir. Bu arada tarihî sürecin hiçbir döneminde varlığı inkâr edileme...
Sokrates ve Felsefesi
M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı düşünür. Platon’un hocası olan Sokrates, yazılı hiçbir şey bırakmamış, tüm zamanını özellikle gençlerle felsefe tartışarak geçirmiştir. Görüşleri, tartışmaları...
Altın Oran
“Altın oran kavramı ve bu kavramın gizemi nedir?” diye düşündüğünüz olmuştur. Belki de bu kavramı ilk defa duymuşsunuzdur. Peki, nedir altın oran, nereden çıkmıştır, pratik hayatta kullanımı var mıdır? Doğada rastla...
Barok Dönem Cenovalı Ressamlar
İtalya’nın kuzey batısında, liman kenti olan Cenova (İ.Ö.218) Romalılar döneminden itibaren önemli bir merkez olarak tarih içinde yer almıştır. Cenova aynı zamanda İtalya’nın Orta Avrupa’ya açılan kapısı durumundadı...

SON 5 MAKALE  rss

CIA’nin Kültürel Silahı: Çağdaş Sanat
Soyut dışavurumcular, 1940’ların sonlarında ortaya çıktılar ve New York’u sanat dünyasının merkezi olarak kabul ettirdiler. Ancak kimileri onların, Soğuk Savaş Dönemi’nde Amerikan casuslarının piyonları olduklarını ...
Renk Teorisine Tarihsel Bir Bakış
Tarih boyunca uygarlıklar, renk teorilerini etraflarındaki dünyayı tanımlamak ve renkleri nasıl gördüğümüzü anlamak için geliştirmişlerdir. Ancak, ilk kez Aristoteles’in fikirleri renk teorisyenleri arasında daha ço...
Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri
Çallı Kuşağı, bilinen bir diğer adıyla 1914 Kuşağı; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sanat hayatına atılan sanatçılardan oluşur. Bu sanatçılar yıkılan bir imparatorluğun ardından her anlamda yeniden inşa e...
Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat
Theodor Adorno, kültür endüstrisi düşüncesinde sanatı ‘sığınak’ olarak görmüş, sanatın kitle kültürünün etkilerini azaltma ve onun işleyişinin dışında kalması gerektiğini önermiştir. Guy Debord, “gösteri toplumu” dü...

Navigasyon

Galeri
Üye/Ziyater
  • . Aktif üye sayısı (0)
  • . Aktif ziyaretçiler (29)
  • . Kayıtlı üye sayısı (1129)
  • . Yeni Üyelik
Açılış sayfası yap Sayfa basina git