Siirler Türk Edebiyatı Kul Himmet Bad-ı Sabaya Sorsunlar
Şiir Başlığı: Bad-ı Sabaya Sorsunlar

Bad-ı Sabaya Sorsunlar

Şair: Kul Himmet • Eklenme Tarihi: 11.07.2006 • Görüntüleme: 2.730

Özet:
Bad-ı sabaya sorsunlar
Canan illeri kandedir

Kelimeler:

Bad-ı Sabaya Sorsunlar

Bad-ı sabaya sorsunlar
Canan illeri kandedir
Görenler haber versinler
Canan illeri kandedir

Zikrederim aklım ermez
Yürek kaynar taşar durmaz
Görenler de haber vermez
Canan illeri kandedir

Bir bahrım kaynayup taştım
Mevce vurup hadden aştım
Diyar-ı gurbete düştüm
Canan illeri kandedir

Derviş Himmet eder ahi
Göz yaşı döker günahı
Acap görür mü ol mahı
Canan illeri kandedir