Sözlük Sanat Terimleri Sözlüğü Monotomi
Makale Başlığı: Monotomi